Rzymskokatolicka Parafia

ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA

w Tuszynie


Popieramy Inicjatywę!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głosowanie rusza już od 01.10.2017r.

 

Jak głosować:

Wyboru zadań do realizacji może dokonać każdy mieszkaniec  Województwa w drodze głosowania.

 • Elektronicznie poprzez stronę internetową lodzkie.pl

 • Osobiście poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny
  w wyznaczonych punktach do głosowania.
  W punktach będą dostępne karty do głosowania i lista zadań dopuszczonych do głosowania. Lista punktów do głosowania zostanie podana w terminie późniejszym.

 • Korespondencyjnie – wysyłając wypełnianą kartę do głosowania na adres: Urząd  Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź z dopiskiem
  „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”.

 

UWAGA!

Za datę oddania głosu uważa się datę wpływu karty do głosowania do Urzędu.

 

WAŻNE Zasady głosowania:
 • Możesz oddać jeden głos!

 • Możesz przyznać punkty maksymalnie na 3 zadania (na jednej karcie do glosowania – patrz punkt powyżej) zgłoszone do tego samego subregionu.

 • Można przyznać 3 pkt, 2 pkt lub 1 pkt. Propozycji zadana która podoba Ci się najbardziej przyznaj 3 punkty, 2 punkty propozycji, która podoba Ci się mniej, a 1 punkt pomysłowi, który podoba Ci się spośród wybranych najmniej.

 • Jeśli uważasz, że zadanie z innego subregionu jest ciekawe i chciałbyś na nie zagłosować masz taką możliwość. Pamiętaj jedynie, że wszystkie propozycje zadań, na które głosujesz muszą być zgłoszone do tego samego subregionu!

 

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA

 
 •     Twój głos zostanie będzie nieważny, jeżeli:
 • Oddasz więcej niż jeden głos (wszystkie oddane przez Ciebie głosy będą nieważne!)

 • Oddasz głos przed lub po terminie wskazanym w Harmonogramie

 • Oddasz głos na zadania z więcej niż jednego subregionu

 • Oddasz głos na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem

 • Nie wskażesz na karcie do głosowania żadnego zadania bądź wskażesz więcej niż 3 zadania

 • Karta do głosowania zostanie wypełniona nieczytelnie (np. będzie zawierała skreślenia lub poprawki)

 

Rzymskokatolicka Parafia ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA w Tuszynie

UL. 3 MAJA 18, 95-080 TUSZYN, TEL. 797 591 762