Rzymskokatolicka Parafia

ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA

w Tuszynie

 

Przygotowanie dzieci do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w Parafii Świętego Krzysztofa w Tuszynie w roku szkolnych 2019/2020

 

Właściwe przygotowanie dziecka do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej ma zasadnicze znaczenie dla pobudzenia i pogłębienia życia religijnego dzieci i rodziców, wprowadza w życie parafii i zachęca do praktyk religijnych (zob. Instrukcja o przygotowaniu do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej w Archidiecezji Łódzkiej 2018). Przygotowanie odbywa się podczas katechezy w szkole oraz podczas comiesięcznych spotkań w kościele.

 

Słowo do Rodziców prawie przygotowania uroczystości I Komunii Świętej

w Parafii Świętego Krzysztofa w Tuszynie w roku szkolny 2019/2020

 

Drodzy Rodzice!

 

Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do współpracy w przygotowaniu Waszych dzieci do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. Ten obowiązek spoczywa przede wszystkim na Was – Rodzicach, którzy potraficie zrobić to najlepiej, ponieważ znacie swoje dzieci i wiecie, w jaki sposób wytłumaczyć im, nierzadko trudne, prawdy wiary. Co istotniejsze jednak, jesteście dla nich pierwszym i najważniejszym autorytetem. Dlatego Wasze zaangażowanie oraz osobiste świadectwo wiary stanowią najlepszą zachętę do rzetelnego przygotowania się i głębokiego przeżycia spotkania z Jezusem w Komunii Świętej.

Przygotowanie to obejmuje wymiar teoretyczny, a więc konieczność zrozumienia i opanowania podstawowej wiedzy katechizmowej, oraz wymiar praktyczny, czyli uczestnictwo w Eucharystii, codzienną modlitwę i kształtowanie postawy prawdziwego chrześcijanina żyjącego w przyjaźni z Bogiem.

Drodzy Rodzice, Pierwsza Komunia Święta Waszego dziecka jest również szansą dla duchowego wzrostu całej Waszej Rodziny, która powinna dokonać rewizji swojego dotychczasowego stylu życia, zwłaszcza życia religijnego. Czujcie się jeszcze bardziej zmotywowani do tego, aby stworzyć swoim dzieciom sprzyjający klimat do prawidłowego rozwoju duchowego.

Przygotowanie do spowiedzi i Komunii Świętej odbywa się zgodnie z prawem kościelnym przy parafii, do której należą rodzice dziecka. W naszej Parafii przygotowaniem tym zajmuje się ks. Karol, wikariusz. Poza tym dzieci klas trzecich mają obowiązek uczestniczyć wraz z rodzicami w niedzielnej Mszy Świętej i spotkaniach formacyjnych dla dzieci i rodziców. Zapraszam do udziału w Eucharystii w każdą niedzielę, o godz. 10:30. Podczas tych Mszy św. zostaną poświęcone i wręczone dzieciom pamiątki związane z przygotowaniem do sakramentu spowiedzi i komunii świętej.

 

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej obejmuje trzy przestrzenie:

 

a) dom – modlitwa rodzinna; wspólne chodzenie na Mszę Świętą i nabożeństwa; sprawdzanie znajomości modlitw i przykazań; oceniania znajomości modlitw i przykazań; rozmowy Rodziców z Dzieckiem na temat Pana Jezusa, religii katolickiej, sakramentu Eucharystii; świadectwo wiary, które dają Rodzice Dziecku nie wstydząc się wyznawania i praktykowania wiary; położenie akcentu w rozmowach bardziej na DAR jakim jest możliwość przyjęcia do serca Pana Jezusa w Komunii Świętej.

 

b) szkoła – na lekcji religii, według rozkładu materiału dydaktycznego, tematy podprowadzające pod świadome przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej; drugi etap sprawdzania wiedzy, znajomości modlitwy i przykazań przez katechetę.

 

c) kościół – podczas Mszy Świętej, nabożeństw, katechez parafialnych

 

Drodzy Rodzice!

 

Zachęcam Was, abyście dołożyli wszelkich starań, by dzień Pierwszej Komunii Świętej był dla Was i Waszych dzieci czasem wyjątkowym, momentem bliskiego spotkania z Jezusem i okazją do zaproszenia Go w Wasze życie.

 

Ks. Tadeusz Słobodziński, Proboszcz

Przygotowaniem do pierwszej spowiedzi i komunii świętej zajmuje się ksiądz Karol

W najbliższą niedzielę, 29 września 2019 roku na Mszy Świętej o godz. 10:30 będzie poświęcenie różańców i przekazanie ich dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii Świętej.

 

Matce Bożej bardzo zależy na tym, abyśmy często modlili się na różańcu. Podczas spotkań z dziećmi w Lourdes, Fatimie i La Salette mówi im: "Odmawiajcie Różaniec!". Odmawiajmy go w naszych rodzinach, w szkole na katechezie, a w październiku często przychodźmy całymi rodzinami na różańcowe nabożeństwa w naszym kościele parafialnym.

Matka Boża kiedy przyszła do trójki małych dzieci z Fatimy, to gorąco je prosiła: "Odmawiajcie codziennie Różaniec. Módlcie się o pokój i za grzeszników, którzy przestali kochać Pana Boga". Chcemy modlić się, tak jak prosiła o to Matka Boża w domu, w szkole, w kościele. W ten sposób nasza modlitwa różańcowa będzie łączyć nasze życie z życiem Jej i Pana Jezusa, przygotowując nas do spotkania z Nim w sakramencie pokuty i Eucharystii. 

 

Słowo Proboszcza do Rodziców - PDF

 

Mały Katechizm dla dzieci komunijnych  - PDF

 

Instrukcja o przygotowaniu do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w Archidiecezji Łódzkiej PDF

 

SAKRAMENT EUCHARYSTII

Najświętsza Eucharystia, w której sam Chrystus jest obecny, ofiaruje się i staje się pokarmem, stanowi szczyt i źródło całego kultu oraz życia chrześcijańskiego. Niech zatem duszpasterze, wyjaśniając naukę o tym sakramencie, pouczają wiernych o obowiązku uczestnictwa z największą pobożnością w sprawowaniu Najświętszej Ofiary. Niech zachęcają ich do częstego przyjmowania Komunii świętej oraz do adoracji Chrystusa obecnego pod postaciami eucharystycznymi (por. kan. 897-898 KPK). (zob. III Synod Archidiecezji Łódzkiej, art. 222)

Rzymskokatolicka Parafia ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA w Tuszynie

UL. 3 MAJA 18, 95-080 TUSZYN, TEL. 797 591 762