Tuszyn Las, dn. 22 kwietnia 2018 roku

Ogłoszenia parafialne

4 Niedziela Wielkanocna

List Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego

Kochani, Siostry i Bracia,

w poprzednim tygodniu w domu jednej z rodzin w parafii pod wezwaniem Świętego Krzysztofa w Tuszynie Lesie wybuchł gaz. Wszyscy członkowie tej trzypokoleniowej rodziny są ranni, a dom uległ całkowitemu zniszczeniu. Serdecznie Was proszę o modlitwę w intencji tej rodziny i o pomoc materialną dla niej. W niedzielę 29 kwietnia we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji łódzkiej przeprowadzimy zbiórkę ofiar do puszek, aby zaradzić pierwszym potrzebom pokrzywdzonej rodziny i pomóc w odbudowie domu.

Ojciec Święty Franciszek uczy nas rozpoznawania Chrystusa Zmartwychwstałego po Jego ranach. W ranach członków tej tuszyńskiej rodziny rozpoznajemy Mistyczne Ciało Chrystusa, samych siebie, Kościół, który współcierpi, gdy ciepią Jego członkowie.

Przewielebnego Księdza Proboszcza proszę o przeprowadzenie zbiórki ofiar do puszek na rzecz tej rodziny z Tuszyna Lasu w niedzielę 29 kwietnia br., a zebrane fundusze proszę przekazać do kasy Kurii Metropolitalnej Łódzkiej.

X Grzegorz Ryś, Arcybiskup Metropolita Łódzki

Dziękuję księdzu Arcybiskupowi Metropolicie Łódzkiemu za to serdeczne wsparcie i również zwracam się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian i ludzi wielkiego serca o wszelką pomoc i wsparcie w odbudowie domu naszej parafialnej rodzinie.

Wszystkie ofiary przeznaczone na ten cel można wpłacać na rachunek bankowy Caritas Archidiecezji Łódzkiej, 90-507 Łódź ul. Gdańska 111.

Numer rachunku: 74 1240 1545 1111 0010 1471 3858 z dopiskiem: „odbudowa domu w Tuszynie Lesie”

W związku z tą tragedią, jaka spotkała rodzinę z naszej parafii odbyło się na plebanii spotkanie Parafialnej Rady Ekonomicznej i Duszpasterskiej. Na spotkanie zaproszony był ks. Andrzej Partyka, dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej, burmistrz miasta Tuszyna, Pan Witold Małecki oraz rodzina poszkodowana, Joanna i Tomasz Rożej. Burmistrz przedstawił działania Gminy w zakresie pomocy poszkodowanym, o pierwszym, doraźnym wsparciu materialnym oraz o zaangażowaniu Straży Pożarnej w pomoc poszkodowanej rodzinie. Dyrektor łódzkiego Caritas z kolei przedstawił podjęte działania przez Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego i Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Caritas udostępnił rachunek bankowy na pomoc w odbudowie domu poszkodowanej rodzinie i będzie rozliczać się z zebranych środków. Pozostałe źródła pomocy to: publikacja na https://www.facebook.com/caritas.lodz/ oraz na stronie internetowej http://www.caritas.lodz.pl Parafia będzie także organizowała zbiórki publiczne po rejestracji w Ministerstwie Finansów, m. in. w czasie dni Tuszyna, w dniu 13 maja, w dzień Święta Dzieci i Młodych oraz podczas innych koncertów charytatywnych, które będą organizowane na rzecz poszkodowanej rodziny.

Dotychczasowa otrzymana pomoc w wyniku zbiórki zorganizowanej przez Straż Pożarną w Tuszynie Lesie jest wystarczająca. Prace i wywózka gruzu z działki są zabezpieczone i będą w najbliższym tygodniu kontynuowane. Pan Bogdan Skorupski zaoferował pomoc w projekcie i nadzorze budowlanym. Teraz najważniejszą sprawą jest nasza wspólna mobilizacja: osobista, rodzinna, parafialna, gminna, społeczna, internetowa i okazanie serca, aby zebrać potrzebne środki na pomoc w odbudowie domu naszej parafialnej rodzinie.

  1. Dziś 4 Niedziela Wielkanocna, Niedziela Dobrego Pasterza i Światowy dzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne zwłaszcza z naszej parafii.
  2. Odbiór strojów komunijnych w środę, 25 kwietnia, chłopcy o godz. 19:30, dziewczynki o godz. 20:00. Prosimy jednocześnie o przyniesienie pozostałej kwoty pieniężnej za stroje i wypełnione ankiety.
  3. W przyszłą niedzielę, 29 kwietnia na Mszy Świętej o godz. 10:30 będzie poświęcenie i przekazanie książeczek do nabożeństwa dzieciom pierwszokomunijnym.
  4. Bóg Zapłać wszystkim osobom za prace porządkowe w naszej świątyni. W nadchodzącym tygodniu o zadbanie naszej świątyni prosimy parafian z ul. Jana Pawła II.
  5. Bóg Zapłać za dzisiejsze ofiary złożone na tacę na Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi oraz za ofiary na potrzeby parafii; ks. Krzysztofowi Florczakowi za ufundowanie ornatu i rodzinie Libera także za ufundowanie ornatu. Pozostały jeszcze do ufundowania mikrofony.
  6. Przyjmuje zapisy na pielgrzymkę do Częstochowy z racji 90. lecie Tuszyna Lasu w czwartek, 17 maja. Wyjazd o godz. 17:00, powrót ok. 23:00. W programie o godz. 20:00 Msza Święta w Kaplicy, w intencji Tuszyna Lasu i o godz. 21:00 Apel Jasnogórski.
  7. Módlmy się za naszą Ojczyznę i za zmarłych parafian. Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia

PARAFIA ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA W TUSZYNIE LESIE

UL. 3 MAJA 18, 95-080 TUSZYN, TEL. 797 591 762