Serdecznie zapraszam Parafialną Radę Ekonomiczną

na spotkanie 29 października 2017 roku o godz. 19:00

w sali na plebanii.

Proboszcz: ks. Tadeusz Słobodziński

 

List do Parafian

 

Drodzy Parafianie,

Jako Parafialna Rada Ekonomiczna chcielibyśmy Państwu przedstawić wyzwania jakie czekają nas wszystkich jako wspólnotę parafialną w najbliższej przyszłości. Jednocześnie pokornie prosimy o uważne przeczytanie naszego listu.

Wielu z Państwa zapewne pamięta jak budowaliśmy nasz kościół ponad 30 lat temu. Dzięki staraniom najpierw śp. ks. Prałata Stanisława Wieteski, potem kolejnych proboszczów: śp. ks. Henryka Woźniaka, ks. kanonika Zdzisława Góry oraz naszym, mamy dzisiaj kościół wraz z plebanią i ogrodem oraz pięknie usytuowany cmentarz. To wszystko jest naszym wspólnym dobrem.

Jednak utrzymanie tych obiektów w dobrym stanie wymaga ciągłych starań i zaangażowania nas wszystkich, gdyż troska o potrzeby wspólnoty Kościoła jest obowiązkiem każdego wiernego zgodnie z jego możliwościami i stanowi treść V przykazania kościelnego. Jest ona jednocześnie wyrazem wrażliwości sumienia, poczucia odpowiedzialności za parafię i otwartości na potrzeby innych.

Nasz obecny proboszcz również podejmuje wiele starań aby ten kościół wraz z otoczeniem był miejscem, do którego z radością przychodzimy, a cmentarz stanowił godne miejsce pochówku naszych bliskich.

Dlatego – jako członkowie Parafialnej Rady Ekonomicznej – chcemy pomóc księdzu proboszczowi   w  tych staraniach. Parafialna Rada Ekonomiczna -zgodnie ze statutem - jest organem doradczym, wspierającym proboszcza w administrowaniu dobrami parafialnymi.

Po zapoznaniu się ze stanem technicznym cmentarza, budynku kościoła i plebanii, wspólnie z księdzem proboszczem ustaliliśmy najpilniejsze potrzeby inwestycyjne w perspektywie najbliższych 3 lat.

  1. Wszyscy byśmy chcieli aby w kościele było zimą ciepło. Niestety bez modernizacji instalacji grzewczej, docieplenia stropodachu i okien witrażowych nie uda się dogrzać kościoła i tym samym zmniejszyć rachunków za ogrzewanie.

  1. Konieczne jest też docieplenie stropodachu oraz remont pomieszczeń wikariuszowskich i gościnnych na górnym piętrze plebanii. Pomieszczenia te od wielu lat nie były remontowane, a gościmy w parafii rekolekcjonistów, potrzebujemy wikariusza i musimy im zapewnić godziwe warunki lokalowe. Koszt szacowany jest na ok. 30 tys. zł.

  1. Salka katechetyczna mogłaby nam wszystkim służyć jako miejsce spotkań grup parafialnych, jednak wymaga: wymiany okien, zaplecza kuchennego i estetycznej toalety; koszt to ok. 20 tys. zł.

  1. W celu dokonania konsekracji naszej świątyni konieczna będzie zmiana ołtarza na kamienny i renowacja prezbiterium.

  1. Bardzo zaniepokoiliśmy się sytuacją na cmentarzu, gdzie ogrodzenie i oświetlenie ulegają ciągłej dewastacji. Lampy są tłuczone, kontener na śmieci zapełniany jest śmieciami pochodzącymi z domów  i działek, groby okradane z kwiatów i zniczy. Dlatego podjęliśmy starania o zainstalowanie monitoringu na cmentarzu i w najbliższym czasie zostanie on uruchomiony. Jak Państwo zauważyli rozpoczęły się też prace polegające na wytyczeniu nowych alejek, również będą uzupełniane ubytki w ogrodzeniu.

 

Ksiądz proboszcz podjął starania o uzyskanie dofinansowania z Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację obiektów sakralnych. Wniosek został już złożony i czeka na akceptację. Jednak wiąże się to ze spełnieniem wielu restrykcyjnych warunków, m. in. musimy mieć dokonany odbiór techniczny budynku. Oczywiście parafia będzie musiała też wnieść wkład własny.

Z ofiar składanych podczas mszy świętych udaje się jedynie pokryć bieżące koszty funkcjonowania parafii (prąd, ogrzewanie, podatki, wynagrodzenia pracowników, itp.) oraz drobne inwestycje.

Jako Rada Ekonomiczna zaczęliśmy nasze działania od zamalowania miejsc po grzejnikach. Prace wykonał Pan Ryszard Paturaj, a sfinansowaliśmy je ze środków własnych a także wsparli nas Państwo Pietrzakowie.

 

Wierzymy, że wspólnym wysiłkiem będziemy w stanie dokonać wiele. Dlatego pokornie Was prosimy, by – każdy wg swoich możliwości – włączył się w zbiórkę pieniędzy, które przeznaczone będą na cele inwestycyjne.  

 

                                                                                                                                           Wraz z księdzem proboszczem uzgodniliśmy, że zbiórka będzie prowadzona 2 razy w roku, dlatego prosimy o zgłoszenie się osób chętnych z każdej ulicy, które pomogłyby w  tym dziele, każdy w swoim sąsiedztwie. Pierwszą zbiórkę chcemy zrobić do końca czerwca. Po stosowne upoważnienie prosimy zgłaszać się do księdza proboszcza.

Oczywiście zachęcamy  również do składania ofiar w kopercie na tacę lub za pośrednictwem wpłaty na konto z dopiskiem „Darowizna na cele kultu religijnego – cele remontowe”. Darowiznę taką w  wysokości do 6% dochodu można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym. Numer konta znajdą Państwo na stronie internetowej parafii i w drukowanych materiałach parafialnych.

Mamy świadomość, że składane ze szczerego serca ofiary są czasami przysłowiowym „wdowim groszem” co nadaje im szczególną wartość i zobowiązuje do dobrego wykorzystania. Dlatego obiecujemy, że o każdej złotówce przeznaczonej na cele inwestycyjne będziemy Państwa wspólnie z proboszczem informować.

Jesteśmy przekonani, że wspólnym wysiłkiem i zaangażowaniem jesteśmy w stanie sprawić, aby nasze obiekty parafialne były zadbane, aby najważniejsze z punktu widzenia ludzi wierzących wydarzenia takie jak: msza św., chrzest, komunia czy sakrament małżeństwa miały piękną i sprzyjającą modlitwie oprawę, a pochówek odbywał się w godnym i zadbanym otoczeniu.

Jednak jeżeli ktoś nie chce uczestniczyć w prowadzonych na rzecz parafii zbiórkach, prosimy nas lub bezpośrednio księdza proboszcza o tym poinformować, a obiecujemy, że do czasu zmiany decyzji nikt nie będzie zakłócał Państwa spokoju.

Ufamy, że z Bożą pomocą  podołamy czekającym nas zadaniom. Bóg zapłać.

 

Parafialna Rada Ekonomiczna Parafii Świętego Krzysztofa w Tuszynie Lesie

 Telefon parafialny: 797 591 762

Informacje do wpłat na konto:Parafia Rzymskokatolicka Świętego Krzysztofa, 95-080 Tuszyn, ul. 3-go Maja 18

Nr konta: 52 1020 3408 0000 4602 0349 6486 

Tytułem: darowizna na cele kultu religijnego – cele remontowe

 

POGRZEB KATOLICKI

„Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna” (2 Mch 12,43-45)

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania zmarłego. W kancelarii należy okazać:

- akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,

- kartę zgonu jeżeli pogrzeb jest na cmentarzu parafialnym

- zaświadczenie o przyjęciu Sakramentów przed śmiercią

Formy pogrzebu: /zależą od miejsca pochówku/

  1. Msza Święta pogrzebowa w kościele parafialnym i przejście lub przejazd na cmentarz parafialny.

  2. Msza Święta pogrzebowa w kościele parafialnym i przejazd na cmentarz w Tuszynie

  3. Msza Święta pogrzebowa w kaplicy na cmentarzu w Tuszynie i następnie przejście do grobu

Najlepszym darem dla zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy Świętej z przyjęciem Komunii Św. Warto naśladować pobożny zwyczaj zamawiania Mszy Świętych za zmarłych w dniu pogrzebu jak również w rocznicę śmierci i w innych terminach np. w dzień imienin, urodzin oraz wypominki w miesiącu listopadzie.

INTENCJE MSZALNE

Msza święta jest największym i najpiękniejszym darem, który możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Możemy modlić się o życie wieczne dla naszych drogich zmarłych, a także o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla naszych najbliższych. Msza święta może być także ofiarowana jako dziękczynienie. Zachęcamy więc do zamawiania intencji Mszy św. za zmarłych jak i przy różnych innych okazjach np. w rocznicę ślubu, urodzin, imieniny – jest to jedna z najcenniejszych form duchowego wsparcia.

INTENCJE MSZALNE można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy Świętej

Msza Święta „zamiast kwiatów”

Przy okazji pogrzebów, wiernych zachęca się zamawiać Msze Święte „zamiast kwiatów”. Ten pobożny zwyczaj istnieje w wielu parafiach Polski. Wierni idąc na pogrzeb kogoś bliskiego z rodziny lub sąsiedztwa nie przynoszą do kościoła kwiatów, lecz zamawiają Msze Święte, które nazywają „zamiast kwiatów”, dawniej mówiono „zamiast wieńca”. Taki jest zwyczaj, taka jest praktyka pobożna i wiąże się także później z przyjściem na tę Mszę Świętą, którą się zamówiło.

Papież Benedykt XVI w encyklice „Spe salvi” „O chrześcijańskiej nadziei” widząc zanikającą wiarę w życie pozagrobowe wydał taki dokument, w którym wyraźnie mówi, że „duszom zmarłych trzeba dać: pokrzepienie i ochłodę” i precyzuje, że chodzi na pierwszym miejscu o Msze Święte, potem o Odpusty Zupełne, a na koniec o Jałmużnę. Trzeba podkreślić wagę tych trzech filarów, na których opiera się cała pomoc duszom w czyśćcu cierpiącym.

Kościół naucza, że „jałmużna gładzi grzechy”. Wyraźnie mówi o tym Syracydes: „Woda gasi płonący ogień, jałmużna grzechy” (Syr 3, 30). Natomiast  Św. Jan Chryzostom, biskup, zwanym „Złotoustym”, podaje pięć dróg pojednania z Bogiem: „uznanie grzechów, darowanie bliźnim krzywd, modlitwę, jałmużnę i pokorę”  (Homilia 2, 6, O szatanie kusicielu).

Weźmy sobie do serca słowa Pana Jezusa: „wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, Mnieście uczynili”  (Mt 25, 40). Ten zmarły/zmarła jest w tym momencie w sytuacji tego „najmniejszego”. Jako ludzie wierzący, którzy pragną modlić się za zmarłych, wprowadzajmy więc w życie coraz częściej tę pobożną praktykę zamawiania Mszy Świętych za zmarłych w dniu pogrzebu „zamiast kwiatów”.

 

 

Opłaty za miejsce na cmentarzu

Osoby pragnące utrzymać groby rodzinne na dalsze 20 lat, /place wykupione
w latach 1995-1997/,
proszone są o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej celem rejestracji i dokonania przewidzianych opłat. Niewniesienie opłaty najpóźniej do końca roku po upływie lat 20 oznacza rezygnację z prawa do grobu
i upoważnia Administratora do dysponowania grobem. / Art. 7 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959 roku. Tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 z późn. zm./

Jednocześnie, Administracja Cmentarza prosi, aby do kontenera wrzucać tylko śmieci pochodzące z cmentarza i nie wrzucać odpadów po pracach kamieniarskich.

PARAFIA ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA W TUSZYNIE LESIE

UL. 3 MAJA 18, 95-080 TUSZYN, TEL. 797 591 762