Zapraszamy na pielgrzymkę na Podlasie: ( piątek, sobota, niedziela: 17, 18, 19:00 maja) Pratulin - miejsce męczenników unitów podlaskich, Kodeń – Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia – Matki Jedności, Grabarka – Święta Góra, serce prawosławia w Polsce, Leśna Podlaska - Sanktuarium Leśniańskie, Matki Jedności i Wiary, Kostomłoty – drewniana greckokatolicka cerkiew neounicka, pw. św. Nikity, Sanktuarium Unitów Podlaskich; Jabłeczna - Monaster, cerkiew i męski klasztor św. Onufrego; Polskie Loretto, Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto - Polskie Loretto

Informacje i zapisy w Parafii NMP w Bedoniu u ks. Włodzimierz: tel. 665 801 808 i w Parafii Świętego Krzysztofa w Tuszynie u ks. Tadeusza: 601 340 021.

"W tych tragicznych czasach, kiedy nawet rozumowi odmawia się przyrodzonych praw, jedyna nadzieja w Chrystusie Zmartwychwstałym. Alleluja".
Rezurekcja w Parafii Świętego Krzysztofa w Tuszynie, AD 31.03.2024

Dekoracja Wielkanocna w kościele Świętego Krzysztofa w Tuszynie. Dziękujemy Pani Elżbiecie Sabela za dekorację Ciemnicy, Grobu Pańskiego i ołtarza. AD 30.03.2024.

Wielki Piątek i Liturgia Męki Pańskiej w kościele Świętego Krzysztofa w Tuszynie. AD 29.03.2024. .

WIELKI PIĄTEK

Godz:15:00 Nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus prosił św. Faustynę, aby przez tę nowennę, która polega na odmawianiu przez dziewięć dni Koronki do Miłosierdzia Bożego, przygotować się do uroczystości, w której czcimy Boga w tajemnicy Jego niezgłębionego miłosierdzia.

18:00 Liturgia Męki Pańskiej

Wielki Piątek to dzień Krzyża.

Kościół nie sprawuje w tym dniu Mszy Świętej

Piątek Męki Pańskiej, nie jest dniem żałoby, jest dniem skupienia, zamyślenia, a przede wszystkim dniem celebracji tego wydarzenia, jakim była odkupieńcza śmierć Jezusa Chrystusa. Poprzez sprawowanie wielkopiątkowej Liturgii Męki Pańskiej Kościół uobecnia w szczególnie uroczysty sposób wydarzenie Krzyża Pańskiego i czci Wydanie się Jezusa za wszystkich ludzi.

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

SKŁADA SIĘ Z CZTERECH CZĘŚCI

I Liturgia słowa: Celebrans z asystą liturgiczną wychodzi w ciszy i pada na twarz przed ołtarzem. Ten gest prostracji wyraża całkowite uniżenie się człowieka przed Bogiem. Ten gest pokory celebransa wyraża również jego szacunek i cześć dla tego wielkiego Misterium, które się w Wielki Piątek dokonało. Natomiast wszyscy w tym czasie klęczą. Następnie wszyscy wstają i po krótkiej modlitwie przystępuje się do czytań; pierwsze czytanie z księgi Izajasza (Iz 52,13-53,12); psalm; drugie czytanie (Hbr 4,14-16;5,7-9); Męka Jezusa Chrystusa według św. Jana.

W modlitwie powszechnej modlimy się; za Kościół święty, za papieża, za wszystkie stany kościoła, za katechumenów, o jedność chrześcijan, za Żydów, za niewierzących w Chrystusa i w Boga, za rządzących państwami, za strapionych i cierpiących.

II. Adoracja Krzyża: Odsłonięty Krzyż pragniemy z wdzięcznością uczcić. Krzyż, narzędzie śmieci stał się znakiem zwycięstwa i naszego zbawienia. Odsłonięcie Krzyża następuje w trzech etapach, za każdym razem klęka się i w odpowiedzi „Pójdźmy z pokłonem" wyraża się wdzięczność Chrystusowi za trud naszego zbawienia. Następnie wszyscy wierni podchodzą procesjonalnie do Krzyża i oddają Mu cześć przez przyklęknięcie lub ucałowanie.

III. Obrzędy Komunii: Po skończonej adoracji Krzyż umieszcza się na ołtarzu. Ołtarz nakrywa się obrusem i umieszcza na nim korporał i mszał. Następnie kapłan przynosi Najświętszy Sakrament z miejsca przechowywania do ołtarza. Od Krzyża prowadzi nas liturgia do Komunii św. Pragnie nam przez to powiedzieć, że między Ofiarą na Krzyżu, a Eucharystią istnieje ścisły związek. Przyjmując Komunię św. upodabniamy się do Chrystusa w oddaniu i codziennym posłuszeństwie Bogu aż do śmierci.

IV. Procesja do grobu pańskiego: Zgodnie z wielowiekową tradycją na zakończenie liturgii wielkopiątkowej po komunii, kapłan wystawia Najświętszy Sakrament w monstrancji, którą okrywa przezroczystym białym welonem, okadza i przenosi w uroczystej procesji do Grobu Pańskiego. Naszą uwagę kierujemy przede wszystkim na wystawiony w monstrancji Najświętszy Sakrament. Grób Pański jest wypełniony prawdziwą obecnością Chrystusa.

Serdecznie zapraszam na Liturgię Męki Pańskiej

ks. Tadeusz Słobodziński, Proboszcz

Ciemnica w Kościele Świętego Krzysztofa w Tuszynie . AD 28.03.2024.

Posadzka marmurowa w kościele Świętego Krzysztofa w Tuszynie w nawie głównej została położona. Pozostało jeszcze do wykonania po świętach: posadzka na chórze, schody na chór, cokoliki, wycieraczka w kruchcie i parapety przy oknach. AD 23.03.2024.

Zachęcam do skorzystania z usług Pana Marcin - psychologa, który integruje w swojej pracy wartości katolickie, oferując pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych.

ks. Tadeusz

Triduum Paschalne to trzy dni świąt wielkanocnych, Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W Kościele jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, swój punkt kulminacyjny osiąga w Wigilię Paschalną, a kończy się Nieszporami Niedzielnymi Zmartwychwstania Pańskiego.

Wielki Czwartek i Msza Wieczerzy Pańskiej

Jest bardzo godnym polecenia, aby możliwie każdy znalazł tego wieczoru nieco czasu na "czuwanie przy Panu". Adoracja w tym dniu powinna mieć charakter przede wszystkim dziękczynny.

Dzień ustanowienia sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii

Tego dnia wieczorem gromadzimy się wokół Chrystusa Pana jak uczniowie na Ostatniej Wieczerzy, by uczestniczyć w tych samych wydarzeniach. Ten sam Jezus, nasz Pan zaprasza nas do wspólnego stołu. Weźmie chleb i wino i przemieni je w swoje Ciało i Krew, aby nas nakarmić. Czyni to wszystko z miłości ku nam.

Msza Wieczerzy Pańskiej zachowuje zasadniczą strukturę każdej Eucharystii. Zatem po otwierających ją obrzędach wstępnych sprawowana jest Liturgia Słowa, następnie Liturgia Eucharystyczna. Celebrację zamyka przeniesienie Najświętszej Eucharystii do miejsca jej adoracji. Podczas tej uroczystej procesji śpiewa się hymn Sław języku tajemnice, który jest hymnem na cześć ustanowienia Najświętszej Eucharystii. Jest on jednocześnie najlepszym wprowadzeniem do osobistej adoracji wiernych, dlatego po jego zakończeniu nie wypowiada się już żadnych słów. Celebrans wraz z asystą po oddaniu czci Panu obecnemu w Sakramencie przez okadzenie i przyklęknięcie, w ciszy odchodzą do zakrystii.

Serdecznie zapraszam wszystkich Parafian i Gości na Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej do kościoła Świętego Krzysztofa w Tuszynie, aby wspólnie modlić się i dziękować za dar Eucharystii i Kapłaństwa.

ks. Tadeusz Słobodziński, Proboszcz

W kościele Świętego Krzysztofa w Tuszynie zakończono prace związane z wylaniem nowej posadzki i ułożeniem instalacji grzewczej w posadzce oraz prace wykończeniowe: prawej i lewej strony kościoła, na chórze i pod chórem oraz prace elektryczne. Obecnie trwa wygrzewanie posadzki. AD 3.02.2024.

Prace w kościele Świętego Krzysztofa w Tuszynie związane z położeniem instalacji grzewczej w posadzce. AD 16.01.2024.

Na cmentarzu zakończono prace związane z wykonaniem dwóch alejek i przeniesieniem kranu bliżej parkanu. Położono 300 m2 kostki brukowej wraz z obrzeżami.

Zakończono ostatni etap remontu zakrystii i kancelarii. Założono drzwi ( 5 sztuk) wykonane w firmie Adama Glinki, DOM DREWNA z Sierosławia. AD 22 lipca 2022 roku.

Nowa, marmurowa posadzka w prezbiterium kościoła Świętego Krzysztofa w Tuszynie. 7.04.2022 roku

Dokładnie 6 miesięcy temu, 11 października 2021 roku rozpoczęte zostały prace remontowe prezbiterium w kościele Świętego Krzysztofa w Tuszynie.

W sobotę, 2 kwietnia 2022 roku zostały zakończone wszystkie prace związane z położeniem nowej, marmurowej posadzki w prezbiterium kościoła i jego wyposażeniem: w dwa nowe ołtarze, tabernakulum, ambonę i pulpit.

 

Prace wykończeniowe w prezbiterium kościoła Świętego Krzysztofa w Tuszynie – układanie posadzki oraz instalacja ołtarzy, ambonki i pulpitu, które zostały wykonane w Zakładzie Stolarskim przez Marcina Burczaniuka i współpracowników: Marak i Rafała. AD. 18.02.2022 roku.

Prace związane z wyposażeniem zakrystii i kancelarii przy kościele Świętego Krzysztofa w Tuszynie. AD 9.02.2022 roku

Prace związane z położeniem posadzki w prezbiterium kościoła Świętego Krzysztofa w Tuszynie przez Pracownię Kamieniarską TOPAZ z Gałkówka. AD 9.02.2022 roku

Zdjęcia przedstawiają kończące prace związane z wykonaniem dwóch ołtarzy, ambonki i pulpitu do kościoła Świętego Krzysztofa w Tuszynie. Montaż w kościele rozpocznie się pod koniec stycznia 2022 roku po położeniu posadzki w prezbiterium. 23 grudnia 2021 roku

Zakończono prace wykończeniowe w kościele w prezbiterium, pozostało jeszcze pomalowanie ścian w zakrystii i kancelarii. Prace związane z położeniem posadzki w prezbiterium i instalacją nowego ołtarza rozpoczną się po Nowym Roku, w styczniu - 11 grudnia 2021 roku.

Prace remontowe w kościele Świętego Krzysztofa w Tuszynie -

6 listopada 2021 roku

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA

95-080 TUSZYN, ul. 3 Maja 18

Telefon: Proboszcz, ks. Tadeusz Słobodziński: 797 591 762

Wikariusz, ks. Marcin Kacprzak: 697 310 021

Kapelan szpitala w Tuszynku: 797 591 762

Adres e-mail: parafiatuszynlas@gmail.com

https://www.facebook.com/sw.Krzysztof.Tuszyn.Las

 

Sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać w tygodniu po każdej Mszy Świętej

lub telefonicznie z księdzem Proboszczem: tel. 797 591 762

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele Świętego Krzysztofa w Tuszynie w każdy poniedziałek po Mszy Świetnej o godz. 18:00 do godz. 19:30. Natomiast w niedziele i pozostałe dni powszednie po każdej Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu, 10 różańca świętego w intencji Kościoła i Ojczyzny i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

„Wśród różnych praktyk pobożnych adoracja Jezusa sakramentalnego jest pierwsza po sakramentach, najbardziej miła Bogu i najbardziej pożyteczna dla nas". Eucharystia jest nieocenionym skarbem: nie tylko jej sprawowanie, lecz także jej adoracja poza Mszą św. pozwala zaczerpnąć z samego źródła łaski"

(Ecclesia de Eucharistia, 25).

Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J13, 25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!" (św. Jan Paweł II)

Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z innymi i naszemu życiu"(Dies Domini, 7).

Dekoracja na Święta Bożego Narodzenia Roku 2020 w kościele Świętego Krzysztofa w Tuszynie

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

sss

Rzymskokatolicka Parafia

ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA

w Tuszynie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzymskokatolicka Parafia ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA w Tuszynie

UL. 3 MAJA 18, 95-080 TUSZYN, TEL. 797 591 762