Rzymskokatolicka Parafia ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA w Tuszynie

UL. 3 MAJA 18, 95-080 TUSZYN, TEL. 797 591 762 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzymskokatolicka Parafia

ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA

w Tuszynie

sss
To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

Dekoracja na Święta Bożego Narodzenia Roku 2020 w kościele Świętego Krzysztofa w Tuszynie

Modlitwa za dzieci i młodzież przez wstawiennictwo Świętego Józefa:
To jest DOM w którym JEZUS jest naszym KRÓLEM, MARYJA jest naszą MATKĄ, ŚWIĘTY JÓZEF jest naszym PATRONEM
 
W Roku Świętego Józefa widząc potrzebę modlitwy w intencji młodego pokolenia zrodził się pomysł modlitwy w intencji dzieci i młodzieży w naszej parafii pod hasłem: To jest dom w którym Jezus jest naszym Królem, Maryja jest naszą Matką, Święty Józef jest naszym Patronem.
Do tej modlitwy zapraszamy przede wszystkim rodziców i z Wami kochani rodzice przez wstawiennictwo św. Józefa chcemy Bożej opiece polecać Wasze dzieci. Jeśli widzicie, że Wasze dziecko ma problemy z wiarą i praktykami religijnymi, jeśli doświadczacie problemów wychowawczych, jeśli zauważyliście, że dziecko uwikłało się w podejrzane znajomości, lub wkracza na drogę uzależnienia, jeśli pragniecie szczęścia dla waszych dzieci i zależy Wam na waszych dzieciach to po prostu módlcie się za Wasze dzieci. Zaproście do tej modlitwy dziadka i babcię oraz rodziców chrzestnych Waszych dzieci.
Z tej racji raz w miesiącu w niedzielę, jest sprawowana Msza Święta w intencji młodego pokolenia. Najbliższa taka Msza Święta będzie 20 czerwca o godz. 12:00 za dzieci i młodzież oraz we wszystkich intencjach, które zostaną zgłoszone, szczególnie w trudnych sprawach wychowawczych oraz za wszystkich młodych ludzi. Tę modlitwę będziemy zanosić do Boga przez wstawiennictwo św. Józefa, patrona rodziny. Intencje, na tę Mszę Świętą można składać w zakrystii.
Zachęcamy też rodziców do indywidualnej, osobistej modlitwy za swoje dzieci, aby odmawiały przynajmniej raz w tygodniu dziesiątkę różańca świętego, litanię do Świętego Józefa i akt oddania dziecka Świętemu Józefowi
 
LITANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA
 
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże –
Duchu Święty, Boże –
Święta Trójco, jedyny Boże –
Święta Maryjo – módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny Potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła Świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, –
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, –
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, –
zmiłuj się nad nami.
P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
AKT ODDANIA POD OPIEKĘ
ŚWIĘTEGO JÓZEFA SWOJEGO DZIECKA
 
Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie rodzin, któremu Bóg powierzył troskę o Jezusa i Maryję. Tobie poświęcam i oddaję moje dziecko (dzieci):
(tutaj można wymienić imię bądź imiona dzieci).
Najlepszy mój Ojcze, św. Józefie, przyjmij moje dziecko (dzieci) za Twoje dziecko, wychowanka i ucznia. Prowadź je prostą drogą do Jezusa i Maryi i naucz je kochać Pana Jezusa i Jego Matkę, czystą i ofiarną miłością, dobrze się modlić i być posłusznym woli Bożej. Naucz je walczyć ze złymi skłonnościami, z pokusami ciała, świata i szatana oraz uwolnij moje dziecko od wszelkich zniewoleń i uzależnień. Naucz je pracy nad kształtowaniem charakteru i umiejętności nabywania cnót. Piastunie Syna Bożego, czuwaj nad moim dzieckiem, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus i bądź troskliwym Opiekunem jego duszy.
Św. Józefie zawierzam Ci także cała moją rodzinę, nasze prace, radości i cierpienia. Wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Msze Święte w niedzielę, 25 lipca 2021 roku: o godz. 9:00; 10:30, 12:00 - Uroczysta Msza Święta odpustowa i 18:00.

Po każdej Mszy Świętej będzie święcenie pojazdów.