Rzymskokatolicka Parafia

ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA

w Tuszynie

Koncepcja zagospodarowania terenu przy kościele Świętego Krzysztofa w Tuszynie Lesie. Projektant: Michalina Janiszewska. Wizualizacja: HAŁUCHA STUDIO Piotr Hałucha

Prace termomodernizacyjne wykonane przy kościele św. Krzysztofa w Tuszynie w roku 2019

Przy naszym kościele Świętego Krzysztofa w Tuszynie w roku 2019 wykonano prace termomodernizacyjne, ocieplano ściany salki katechetycznej, zakrystii, kancelarii i plebanii. Wymieniono drzwi wejściowe do kancelarii i plebanii oraz okna na klatce schodowej oraz wymieniono pokrycie dachu nad kancelarią, zakrystią i plebanią.

Msza Święta w rycie klasycznym czyli Msza Trydencka, która została odprawiona w kościele Świętego Krzysztofa w Tuszynie, 22 grudnia 2019 roku przez księdza Pawła Markowskiego, który jest odpowiedzialny za Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Łódzkiej.

sss
To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

W związku zaistniałą sytuacją i zarządzeniem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, że w kościele może przebywać do 5 osób na Mszy Świętej, bardzo proszę, aby na Mszę Świętą, w tygodniu i niedzielę, przychodziła tylko rodzina, która zamówiła intencję w liczbie do 5 osób, jeżeli ma takie życzenie; może także zostać w domu i w tym czasie, kiedy będzie sprawowana Msza Święta w intencji, którą zamówili, zachęcam do duchowej łączności i modlitwy w domu np. odmawiając różaniec czy koronkę do Bożego Miłosierdzia, kończąc modlitwą błagalną słowami Suplikacji.

 

Pozostałe osoby bardzo proszę także o modlitwę w domu i przestrzeganie powyższego zarządzenia. Jeszcze raz, bardzo serdecznie proszę, abyśmy byli odpowiedzialni za siebie, za nasze rodziny, Parafię i Ojczyznę.

 

Msze Święte w kościele Świętego Krzysztofa w Tuszynie są sprawowane według istniejącego porządku w zamówionych intencjach. Na zakończenie każdej Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwa zawierzenia Bożemu Miłosierdziu i opiece św. Józefa, modlitwa błagalna słowami Suplikacji i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem naszej Parafii.

 

W sprawach kancelaryjnych i informacyjnych proszę dzwonić,

tel. 797 591 762.

 

Trwajmy na modlitwie w naszych domach i módlmy się wzajemnie za siebie o umocnienie naszej wiary w Bożą Opatrzność.

Ks. Tadeusz Słobodziński, Proboszcz.

 

 

 

 

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny,

który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna

jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci,

które w tym trudnym momencie niepewności i lęku

w wielu regionach Europy i świata,

zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych,

pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym,

energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom,

życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby,

ale uwolnij nas od wszelkiego zła.

O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!"

Święty Józefie, Patronie naszych czasów, módl się za nami

Święty Janie Pawle II, Patronie rodzin, módl się za nami

 

 

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

Oto ja Służebnica Pańska.

Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

A Słowo Ciałem się stało.

I zamieszkało między nami.

 

 

 

Modlitwa oddania się Św. Józefowi

 

Święty Józefie, moc Twej modlitwy sprawia, że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone, stają się łatwe do rozwiązania. Błagamy Cię więc, wejrzyj na nasze obecne potrzeby, przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach, troskach i bólach. Oddal od nas niebezpieczeństwo nam grożące, weź pod swoją opiekę wszystko, co twojej przemożnej opiece polecamy. Okaż nam, Święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze Twoimi wiernymi czcicielami. Amen.

 

SUPLIKACJA

Święty Boże, Święty mocny,

Święty a Nieśmiertelny

Zmiłuj się nad nami...

Od powietrza, głodu, ognia i wojny

Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci

Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy

Wysłuchaj nas Panie !

Serdecznie zapraszam w piątek, 27 marca 2020 roku do Przebłagalno-pokutnej Adoracji Krzyża, w naszych domach i w kościele Świętego Krzysztofa w Tuszynie w godz. 18:30-19:00, / możemy zgromadzić się w liczbie do 5 osób/ by przepraszać Boga za grzechy, wyrazić żal, skruchę i wolę poprawy, a także prosić o oddalenie nieszczęścia od naszych rodzin, Parafii, miasta Tuszyna i Ojczyzny.

 

Po zakończonej adoracji, krzyż zostanie wyniesiony z kościoła i umieszczony przed kościołem, przy dzwonnicy, aby każdy przechodzący i przejeżdżający mógł uczynić na sobie znak krzyża i poczuć moc tego znaku.

 

Niech ten krzyż z naszego parafialnego kościoła św. Krzysztofa uchroni naszą Parafię i miasto Tuszyn przed epidemią i utratą wiary. On jest znakiem Bożej Opieki w sprawach prywatnych i społecznych. W takich chwilach wiara jest najważniejsza. Pamiętajmy, że moc Bożej Miłości może przezwyciężyć te trudności.

Z wiarą i miłością kierujmy wzrok na ten krzyż, bo on pokazuje nam, u kogo mamy szukać pomocy i przypomina nam jaki jest cel Wielkiego Postu, abyśmy na nowo mogli odkryć znaczenie cierpienia i śmierci Chrystusa.

 

Separacja ludzi i niepewność jutra są trudne, ale jednocześnie stały się wielkim doświadczeniem wiary, w którym nie jesteśmy sami, bo jest z nami Chrystus rozpięty na drzewie krzyża.

 

Zachęcam wszystkich Drogich Parafian, abyście codziennie, czy to w świątyni, czy przed świątynią, czy w domach zwracali swoje oczy do ukrzyżowanego Chrystusa i prosili Go o miłosierdzie i litość, aby z miłością spojrzał na swoje dzieci i dotknął swoją łaską każdego z nas.

Proszę i zachęcam Was siostry i bracia, abyście zdjęli w swoich domach krzyż ze ściany lub wyjęli z zakamarków, jeśli jest gdzieś schowany, starli z niego kurz i ustawili w widocznym miejscu, aby przypominał zwycięstwo Chrystusa.

Dzisiaj musimy wziąć i prosić ukrzyżowanego, aby zlitował się nad nami. Zwróćmy oczy na Chrystusa, wyciszmy się od zgiełku tego świata i posłuchajmy Chrystusa.

Adoracja jest przypomnieniem zbawczej śmierci Chrystusa, który ofiarował samego siebie z miłości do człowieka i chce każdego do siebie przyciągnąć. Niech także ona przyczyni się do umocnienia nas w trudzie pokuty, który zakończy się radosnym świętowaniem, podobnie jak męka Chrystusa została zwieńczona zmartwychwstaniem i odkupieniem.

Jednoczmy się w Adoracji Krzyża i wspólnej modlitwie w naszej świątyni i w naszych domach,

Ks. Tadeusz Słobodziński, Proboszcz

Każdy z nas znajduje w Piśmie świętym swoje sprawy (...) Ono bowiem daje jedną odpowiedź nam wszystkim na to, co każdy z nas odczuwa. W nim życie przeszłych pokoleń staje się wzorem dla potomnych (św. Grzegorz Wielki)

 

Pismo Święte jest Księgą najważniejszą i najświętszą. Zostało spisane w celu poznania całej historii zbawienia, czyli historii kontaktów Boga z ludźmi. Ma nam także pomóc w poznawaniu woli Bożej, czyli w odkryciu odpowiedzi na bardzo ważne pytanie; czego od nas dzisiaj oczekuje Bóg.

 

Niech czytanie Pisma Świętego w naszych domach przy zapalonej świecy uczy nas odkrywania na nowo prawdziwego sensu naszego życia, uczy nas byśmy rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie.

 

Trzeba więc moi kochani parafianie, siostry i bracia wyciągnąć Pismo Święte z biblioteczki, położyć w szczególnym miejscu w domu, zapalić świecę i zacząć „czytać SŁOWO BOGA, a Bóg zacznie czytać moje życie i znajdę tam odpowiedź, dlaczego ja jeszcze jestem”. /kard. Konrad Krajewski/

 

Obecnie teksty biblijne można zainstalować w telefonie w formie różnych aplikacji. W ten sposób można mieć biblię cały czas przy sobie i czytać ją w np. w drodze do pracy, w podróży lub wtedy, gdy mamy wolną chwilę. Choćby krótki fragment, kilka wersetów.

To Słowo Boże jest dla nas i dla naszego zbawienia,

Proszę i zachęcam wszystkich parafian do czytania Pisma Świętego w naszych domach

Ks. Tadeusz.

 

Modlitwy o uwolnienie świata od wszelkiego zła

Św. Jana Pawła II

O Serce Niepokalane! Pomóż przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi - zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!

Od głodu i wojny, wybaw nas!

Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas!

Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, wybaw nas!

Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas!

Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym, wybaw nas!

Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas!

Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, wybaw nas!

Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło, wybaw nas!

Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas! Wybaw nas!

Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw!

Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech: grzech człowieka i "grzech świata", grzech w każdej jego postaci.

Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona zbawcza potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!

Amen

 

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kościele Świętego Krzysztofa w Tuszynie, 26,27,28, 29 czerwca 2020 roku i następnie w każdy poniedziałek; godz. 18:00 Msza Święta; 18:30-19:30 Adoracja zakończona indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Serdecznie zapraszamy wszystkich, a szczególnie młodzież, która przyjęła sakrament bierzmowania, do wspólnej modlitwy w intencji Kościoła, obrony katolickiej wiary, Ojczyzny, aby była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Rodzin, aby były Bogiem silne, w intencji dzieci, aby wzrastały w łasce u Boga i ludzi, i młodzieży, aby mężnie wyznawała wiarę i postępowała według jej zasad.

Rzymskokatolicka Parafia ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA w Tuszynie

UL. 3 MAJA 18, 95-080 TUSZYN, TEL. 797 591 762