Rzymskokatolicka Parafia

ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA

w Tuszynie

Tuszyn, dn. 29 marca 2020 roku

Ogłoszenia parafialne

5 Niedziela Wielkiego Postu

Msze Święte w kościele Świętego Krzysztofa w Tuszynie są sprawowane według istniejącego porządku w zamówionych intencjach. Na zakończenie każdej Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwa zawierzenia Bożemu Miłosierdziu i opiece św. Józefa, modlitwa błagalna słowami Suplikacji i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

W tym tygodniu w Pierwszą Środę Miesiąca, 1 kwietnia 2020 roku o godz. 18:00 Msza Święta w intencji Parafii o uchronienie nas przed skutkami epidemii, w intencjach polecanych przez wstawiennictwo św. Józefa oraz o umocnienie wiary w Bożą Opatrzność. Ze względu na istniejąca sytuację zachęcam do wpisywania, od poniedziałku intencji próśb i podziękowań do św. Józefa w komentarzach na Facebook pod zdjęciem św. Józefa z naszego kościoła lub e –mail: parafiatuszynlas@gmail.com. Wszystkie intencje będziemy polecać Bogu przez wstawiennictwo św. Józefa na Mszy Świętej i po niej na nabożeństwie do św. Józefa.

W Pierwszy Czwartek Miesiąca modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne; w tym dniu przypada 15 rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Na zakończenie Mszy Świętej modlitwa o uwolnienie świata od wszelkiego zła przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II i błogosławieństwo Jego relikwiami.

W Pierwszy Piątek Miesiąca osoby które chciałyby skorzystać ze spowiedzi i komunii świętej w domu proszone są o zgłoszenie adresu telefonicznie. Tego dnia po Mszy Świętej o godz. 18:00 Adoracja Krzyża z rozważaniami do poszczególnych stacji drogi krzyżowej.

W Pierwszą Sobotę Miesiąca nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi; o godz. 16:45 różaniec i medytacja, 17:30 Msza Święta w intencji wynagrodzenia zniewag i niewdzięczności Niepokalanemu Sercu Maryi i odnowienie poświęcenia się Niepokalanemu Sercu NMP.

W przyszłą Niedzielę Palmową błogosławieństwo palm na każdej Mszy Świętej bez użycia wody święconej.

W tym trudnym dla nas czasie proszę i zachęcam wszystkich parafian do codziennego odmawiania różańca o godz. 20:30, uczestniczenia w Apelu Jasnogórskim transmitowanym przez telewizję TRWAM, Adoracji Krzyża, odmawiania Drogi Krzyżowej i czytania Pisma Świętego. Przed naszym kościołem został ustawiony krzyż, przechodząc, czy przejeżdżając obok niego, zatrzymajmy się na chwilę, uczynimy na sobie znak krzyża, znak Bożej Opieki i wyznajmy naszą wiarę, że moc Bożej Miłości może przezwyciężyć wszystkie nasze trudności.

W sprawach kancelaryjnych i informacyjnych prosimy dzwonić; tel. 797 591 762.

Trwajmy na modlitwie i módlmy się za nasze rodziny, za Parafię, miasto Tuszyn, Ojczyznę i wzajemnie za siebie o umocnienie naszej wiary w Bożą Opatrzność.

Tuszyn, dn. 25 marca 2020 roku

 

Ogłoszenia parafialne

 

W związku zaistniałą sytuacją i zarządzeniem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, że w kościele może przebywać do 5 osób na Mszy Świętej, bardzo proszę, aby na Mszę Świętą, w tygodniu i niedzielę, przychodziła tylko rodzina, która zamówiła intencję w liczbie do 5 osób, jeżeli ma takie życzenie; może także zostać w domu i w tym czasie, kiedy będzie sprawowana Msza Święta w intencji, którą zamówili, zachęcam do duchowej łączności i modlitwy w domu np. odmawiając różaniec czy koronkę do Bożego Miłosierdzia, kończąc modlitwą błagalną słowami Suplikacji.

 

Pozostałe osoby bardzo proszę także o modlitwę w domu i przestrzeganie powyższego zarządzenia. Jeszcze raz, bardzo serdecznie proszę, abyśmy byli odpowiedzialni za siebie, za nasze rodziny, Parafię i Ojczyznę.

 

Msze Święte w kościele Świętego Krzysztofa w Tuszynie są sprawowane według istniejącego porządku w zamówionych intencjach. Na zakończenie każdej Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwa zawierzenia Bożemu Miłosierdziu i opiece św. Józefa, modlitwa błagalna słowami Suplikacji i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem naszej Parafii.

 

W sprawach kancelaryjnych i informacyjnych proszę dzwonić,

tel. 797 591 762.

 

Trwajmy na modlitwie w naszych domach i módlmy się wzajemnie za siebie o umocnienie naszej wiary w Bożą Opatrzność.

Ks. Tadeusz Słobodziński, Proboszcz.

22 marca 2020 roku

Ogłoszenia Duszpasterskie

4 Niedziela Wielkiego Postu

 

Msze Święte w naszym parafialnym kościele Świętego Krzysztofa w Tuszynie w niedziele i w tygodniu bez zmian. Na zakończenie każdej Mszy Świętej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmawiamy akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu i oddajemy siebie, nasze rodziny, parafię, miasto Tuszyn, Ojczyznę Bożej Opatrzności i opiece świętego Józefa.

W obliczu niebezpieczeństwa epidemii, świadomi naszej bezsilności zapraszam do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, by prosić Miłosiernego Boga o zachowanie nas od epidemii, lęku oraz niebezpieczeństwa utraty wiary słowami Suplikacji: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

W niedzielę między Mszami Świętymi o godz. 9:00, 10:30 i 12:00 będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. Możemy modlić się w liczbie 50 osób.

 

Zachęcam także do codziennej modlitwy różańcowej w naszych domach, zwłaszcza o godz. 20:30 w duchowej łączności z Papieżem, biskupami, kapłanami i wszystkimi modlącymi się o ustanie epidemii w naszej Ojczyźnie i na całym świecie, o potrzebne łaski dla wszystkich, na których spoczywa teraz wyjątkowa odpowiedzialność za losy Polski, za Prezydenta RP, za premiera rządu, za ministra zdrowia, za służby medyczne i sanitarne, za lekarzy, pielęgniarki, za tych, którzy bezpośrednio pomagają chorym, za wszystkich, którzy troszczą się o nasze życie doczesne i wieczne.

Na zakończenie tej modlitwy weźmy udział w Apelu Jasnogórskim, transmitowanym przez telewizję TRWAM. Matka Boża w wizerunku Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, w której Bóg dał Narodowi Polskiemu przedziwną pomoc i obronę niech nas chroni i opiekuje się nami.

Trwając wspólnie na modlitwie zawierzajmy siebie, nasze rodziny, Parafię, miasto Tuszyn i Ojczyznę Matce Bożej i Świętemu Józefowi:

 

„Zbawcy mniemany Ojcze, wszech przygód Patronie,

Bóg Syna i świat cały Twej oddał obronie,

Miasto Tuszyn pod Twoją Opiekę się daje,

Niech Cię w powietrzu pierwszym Patronem doznaje”.

 

W środę, 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Tego dnia w sposób szczególny będziemy modlić się za dar życia i jego świętość. Kardynała Konrad Krajewski w swoich wypowiedziach podkreśla, że w wypadku realnego zagrożenia „ własnego” życia, społeczeństwo gotowe jest podjąć radykalne kroki, aby je ratować. Ograniczamy swoją wolność: nie można wychodzić z domu, zawieszone są spotkana, nie idzie się do pracy. I wszyscy na to pozwalają, by żyć. Nikt dziś nie mówi o tym, czy dzieci z zespołem Downa mogą lub nie mogą żyć. Nikt dziś nie mówi, że starsi ludzie "czekają" na eutanazję. Nie zbierają się procesje "równości", które są przeciw równości i przeciw wolności. Nigdzie się nie mówi o aborcji. Wszyscy są za życiem. Szukamy szczepionek, szukamy, jak się ratować. Począwszy od mediów, wszyscy wybierają dzisiaj życie.

Jałmużnik papieski przypomina, że Wielki Post jest czasem "przyglądania się sobie przed Bogiem", dla chrześcijan czasem zbliżania się do Boga, jako Dawcy i Miłośnika życia, a także podejmowania i weryfikowania osobistych wyborów. Wielki Post jest po to, bym zobaczył, czy wybieram życie, czy wybieram śmierć. Bóg daje nam taką wolność, ale nie zawsze potrafimy z tej wolności korzystać.

 

Modlitwa, czyli stawianie się w centrum świata, bo tam gdzie Bóg i ja, tam jest centrum świata, przypomina kardynał. Może takie małe postanowienie: kiedy będę przechodził w ciągu dnia koło jakiegokolwiek kościoła, wejdę na chwilę by być w centrum świata, bo tam jest największy skarb jaki mamy: Jezus Eucharystyczny. Jeśli przejdę koło pięciu kościołów, to uczynię przed nimi znak krzyża i wejdę. Modlitwa, to przeglądanie się w Bogu. Więc wejdę i go zapytam: Jezu, czy ja Ci się podobam? Czy to, co mówię i robię podoba się Tobie? Jezu, zajmij się mną, bo nie radzę sobie ze swą wolnością.

 

 

Akt zawierzenia siebie i świata Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,

który objawiłeś swoją miłość

w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,

i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,

Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi,

ulecz naszą słabość,

przezwycięż wszelkie zło,

pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi

doświadczyć Twojego miłosierdzia,

aby w Tobie, trójjedyny Boże,

zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze przedwieczny,

dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,

miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

Amen.

Św. Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002

 

Modlitwa oddania się Św. Józefowi

 

Święty Józefie, moc Twej modlitwy sprawia, że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone, stają się łatwe do rozwiązania. Błagamy Cię więc, wejrzyj na nasze obecne potrzeby, przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach, troskach i bólach. Oddal od nas niebezpieczeństwo nam grożące, weź pod swoją opiekę wszystko, co twojej przemożnej opiece polecamy. Okaż nam, Święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze Twoimi wiernymi czcicielami. Amen.

 

Święty Boże, Święty mocny,

Święty a Nieśmiertelny

Zmiłuj się nad nami...

 

Od powietrza, głodu, ognia i wojny

Wybaw nas Panie!

 

Od nagłej i niespodzianej śmierci

Zachowaj nas Panie!

 

My grzeszni Ciebie Boga prosimy

Wysłuchaj nas Panie!

Rzymskokatolicka Parafia ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA w Tuszynie

UL. 3 MAJA 18, 95-080 TUSZYN, TEL. 797 591 762