Rzymskokatolicka Parafia

ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA

w Tuszynie

Tuszyn, dn. 25 października 2020 roku

Ogłoszenia parafialne

30 Niedziela Zwykła

Rocznica poświęcenia kościoła własnego

Dzisiaj w kościołach obchodzona jest uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła. Dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną własność Panu Bogu, aby był miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu.

Dziś do południa na zakończenie każdej Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu, 10 Różańca Świętego w intencji Kościoła i Ojczyzny z SUPLIKACJĄ o oddalenie epidemii i uchronienia nas przed wszelkim złem i niebezpieczeństwem. Nabożeństwo różańcowe o 17:30.

W tygodniu nabożeństwa różańcowe bezpośrednio po pierwszej Mszy Świętej wieczornej. W sobotę kończy się październik i ostatnie nabożeństwo o godz. 17:30.

Jutro, jak w każdy poniedziałek, po Mszy Świętej o godz. 18:00 adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19:30 zakończona modlitwą św. Jana Pawła II o uwolnienie świata od wszelkiego zła i indywidualnym błogosławieństwem.

W tym tygodniu w środę święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, a w ostatni piątek miesiąca Msza Święta zbiorowa za zmarłych o godz. 18:00.

W przyszłą niedzielę, 1 listopada Uroczystość Wszystkich świętych, na cmentarzu nie będzie Mszy Świętej. Tego dnia w kościele będą Msze Święte jak w każdą niedzielę: 9:00; 10:30; 12:00 i 18:00. Msze Święte o godz. 10:30 i 12:00 będą odprawione w intencji wypominek jednorazowych, które będą wyczytane na początku Mszy Świętej. Pisząc imiona na wypominki jednorazowe prosimy na kartce zaznaczyć godzinę: 10:30 lub 12:00. Natomiast wypominki roczne, które będą czytane od drugiej niedzieli listopada o godz. 8:45, prosimy, aby były napisane na oddzielnej kartce. Zgłaszając wypominki w prosimy, aby imiona zmarłych były już napisane na kartce. Dziś po każdej Mszy Świętej przyjmujemy wypominki w kościele, przy chrzcielnicy, natomiast intencje Mszalne w zakrystii.

Zachęcamy do korzystania z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. Stolica Apostolska zdecydowała, że ten odpust w tym roku można uzyskać codziennie przez cały listopad za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych, pod zwykłymi warunkami - być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga.

W tym trudnym czasie jakim przyszło nam żyć zachęcamy wszystkie rodziny naszej parafii do modlitwy. Odmawiajmy w naszych domach, rodzinnie codziennie Dziesiątkę Różańca Świętego w intencji o oddalenie epidemii, zniesienie wszelkich zakazów, abyśmy mogli w normalnych warunkach żyć, pracować, odpoczywać i modlić się w naszych świątyniach, módlmy się także o zgodę i miłość w naszych rodzinach i Ojczyźnie, o przetrwanie tych trudnych chwil razem z Bogiem i Maryją na modlitwie, aby Boża Opatrzność chroniła nas przed wszelkim niebezpieczeństwem i złem.

Niech dobry i miłosierny Bóg wszystkim parafianom i gościom błogosławi, niech oddali od nas niebezpieczeństwo epidemii, niech umocni chorych, podniesie na duchu zalęknionych, udzieli mądrości i wytrwałości wszystkim spieszącym im z pomocą, a zmarłych doprowadzi do wiecznej radości w niebie.

 

 

 

"Modlitwa o uwolnienie świata od wszelkiego zła" św. Jana Pawła II

 

O Serce Niepokalane!

Pomóż przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi - zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!

 

Od głodu i wojny, wybaw nas!

Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia,

od wszelkiej wojny, wybaw nas!

Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, wybaw nas!

Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas!

Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym, wybaw nas!

Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas!

Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, wybaw nas!

Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło, wybaw nas!

Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas! Wybaw nas!

 

Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw!

Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech: grzech człowieka i "grzech świata", grzech w każdej jego postaci.

Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona zbawcza potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej!

Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia!

Niech w Sercu Twym Niepokalanym

odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei! Amen

 

 

Akt zawierzenia siebie i świata Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,

który objawiłeś swoją miłość

w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,

i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,

Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi,

ulecz naszą słabość,

przezwycięż wszelkie zło,

pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi

doświadczyć Twojego miłosierdzia,

aby w Tobie, trójjedyny Boże,

zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze przedwieczny,

dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,

miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

Amen.

Św. Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002

 

Modlitwa oddania się Św. Józefowi

 

Święty Józefie, moc Twej modlitwy sprawia, że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone, stają się łatwe do rozwiązania. Błagamy Cię więc, wejrzyj na nasze obecne potrzeby, przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach, troskach i bólach. Oddal od nas niebezpieczeństwo nam grożące, weź pod swoją opiekę wszystko, co twojej przemożnej opiece polecamy. Okaż nam, Święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze Twoimi wiernymi czcicielami. Amen.

 

Święty Boże, Święty mocny,

Święty a Nieśmiertelny

Zmiłuj się nad nami...

 

Od powietrza, głodu, ognia i wojny

Wybaw nas Panie!

 

Od nagłej i niespodzianej śmierci

Zachowaj nas Panie!

 

My grzeszni Ciebie Boga prosimy

Wysłuchaj nas Panie!

Rzymskokatolicka Parafia ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA w Tuszynie

UL. 3 MAJA 18, 95-080 TUSZYN, TEL. 797 591 762