ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące:

zamówienia w ramach zasady konkurencyjności na wykonanie zadania pn.:

Poprawa efektywności energetycznej obiektów Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Krzysztofa w Tuszynie Lesie – Termomodernizacja

 

Projekt ubiega się się o dofinansowanie

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie

w ramach programu priorytetowego:

3.1.2. Poprawa jakości powietrza

Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie (2017)

oraz o dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi

 

KODY CPV

  • 45100000-7 roboty budowlane

  • 45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynków

  • 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

 

Oferty i zapytania należy składać w godzinach pracy Kancelarii Parafialnej

 

 

Termin składania ofert: 27 stycznia 2019 r.

Termin otwarcia ofert: 28 stycznia 2019 r. godz. 19.00

 

  1. sprawach nieuregulowanych w Zapytaniu Ofertowym zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (D Z .U. 1 9 6 4 N R 1 6 PO Z . 9 3 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

 

Zapytanie ofertowe wraz z wymaganymi załącznikami dostępne jest do pobrania w Kancelarii Parafialnej, w terminie do dnia 27 stycznia 2019 r. Za wydanie dokumentacji nie są pobierane opłaty.

 

Zapytanie ofertowe z załącznikami do pobrania znajduje się tutaj!!

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące:

zamówienia w ramach zasady konkurencyjności na wykonanie zadania pn.:

Poprawa efektywności energetycznej obiektów Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Krzysztofa w Tuszynie Lesie – Modernizacja źródła ciepła i modernizacja systemu grzewczego c.w.u

 

Projekt ubiega się się o dofinansowanie

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie

w ramach programu priorytetowego:

3.1.2. Poprawa jakości powietrza

Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie (2017)

oraz o dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi

 

KODY CPV

  • 45100000-7 roboty budowlane

  • 45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynków

  • 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

  • 31681200-5 Pompy elektryczne

  • 44620000-2 Grzejniki centralnego ogrzewania i kotły grzewcze, i ich części

 

Oferty i zapytania należy składać w godzinach pracy Kancelarii Parafialnej

 

 

Termin składania ofert: 28 października 2018 r.

Termin otwarcia ofert: 29 października 2018 r. godz. 11.00

 

  1. sprawach nieuregulowanych w Zapytaniu Ofertowym zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (D Z .U. 1 9 6 4 N R 1 6 PO Z . 9 3 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

 

Zapytanie ofertowe wraz z wymaganymi załącznikami dostępne jest do pobrania w Kancelarii Parafialnej, w terminie do dnia 28 października 2018 r. Za wydanie dokumentacji nie są pobierane opłaty.

 

Zapytanie ofertowe z załącznikami do pobrania znajduje się tutaj!!

Wyremontowane pomieszczenia na plebanii.

Prace na cmentarzu grzebalnym

 

Rozpoczęły się prace polegające na wytyczeniu nowych alejek. Alejki zostały ułożone z kostki brukowej. Uzupełniono również liczne ubytki w ogrodzeniu. Ogrodzenie uzupełniono o brakujące płyty betonowe.

Prace remontowe w salce parafialnej.

Salka parafialna już niedługo może posłużyć grupom parafialnym. Rozpoczynają się powoli prace, których celem jest stworzenie aneksu kuchennego, wygodnej łazienki i funkcjonalnego, umeblowanego pomieszczenia spotkań. Potrzebne są również nowe, szczelne drzwi oraz okna.

TRWAJĄCE REMONTY:

Pomieszczenia na plebanii

Rozpoczęto remont pomieszczeń na plebanii. Plebania nie była modernizowana odkąd została wybudowana. Wymieniono przestarzałą instalację elektryczną. Pomieszczenia wreszcie zyskają estetyczny wygląd i staną się wygodne. Prace mają na celu również ograniczyć straty ciepła, tak by ograniczyć koszty utrzymania budynku. Zaplanowano wymienić również kocioł, który będzie ogrzewał zarówno kościół jak i plebanię. Będzie ciepło, bezpiecznie i oszczędnie. 

 

 

 


 

NIEZBĘDNE REMONTY:

 

Docieplenie stropodachu oraz remont pomieszczeń wikariuszowskich i gościnnych na górnym piętrze plebanii. Pomieszczenia te od wielu lat nie były remontowane, a gościmy w parafii rekolekcjonistów, potrzebujemy wikariusza i musimy im zapewnić godziwe warunki lokalowe.
Koszt szacowany jest na ok. 30 tys. zł.

 

 

Salka katechetyczna wymaga: wymiany okien, zaplecza kuchennego i estetycznej toalety; koszt to ok. 30 tys. zł.

 

 

W celu dokonania konsekracji naszej świątyni konieczna będzie zmiana ołtarza na kamienny i renowacja prezbiterium.

  

Prace na cmentarzu: 
- instalacja monitoringu

- wytyczenie nowych alejek

- uzupełnienie ubytków w ogrodzeniu
 

Rzymskokatolicka Parafia

ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA

w Tuszynie

Rzymskokatolicka Parafia ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA w Tuszynie

UL. 3 MAJA 18, 95-080 TUSZYN, TEL. 797 591 762