17 października 2017

Zaproszono do współpracy pobliskie placówki szkół ponadpodstawowych i wyższych, w których kształcą się młodzi architekci terenów zielonych.

Wysłano pisma z propozycją współpracy we wspomnianym zakresie do następujących placówek dydaktycznych:

- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie. ul. Szkolna 12, 95-054 Ksawerów.

 

- Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania 90-324 Łódź, woj. łódzkie, ul. Targowa 65

-Centrum Kształcenia Podyplomowego ul. Sterlinga 26 90-212 Łódź

-Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
-Rektorat WSGK w Kutnie
- Centrum Edukacyjno-Dydaktyczne OMEGA

 

Parafia zaproponowała przyszłym technikom architektury krajobrazu zastosowanie wiedzy teoretycznej w sposób praktyczny. Nasza propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w  Widzewie.

Zgłosiła się spora grupa uczniów chętnych sporządzić projekt terenów zielonych w okół kościoła.

Z zainteresowanymi odbyły się dwa spotkania. Drugie spotkanie było jednocześnie wizją lokalną

 

 

 

 

Na nasze pismo odpowiedziały również szkoły Wyższe:Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ze Skierniewic oraz Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania. Poinformowali nas, iż na ich uczelniach kierunek: architektura krajobrazu/zieleni został wygaszony.

 

 

 

-

 

„Koncepcja zagospodarowania terenów zielonych wokół kościoła parafialnego usytuowanego przy ul. 3 maja 18 w Tuszynie Lesie”.

Rzymskokatolicka Parafia

ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA

w Tuszynie

Rzymskokatolicka Parafia ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA w Tuszynie

UL. 3 MAJA 18, 95-080 TUSZYN, TEL. 797 591 762